Nhà tài trợ

Hanoi New Music Festival 2013 là chương trình phi lợi nhuận, được tổ chức nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều bạn bè và kinh phí từ các nhà tài trợ cũng như các đơn vị bảo trợ. Trước sự ủng hộ hào phóng dành cho sự kiện âm nhạc được tổ chức lần đầu tiên này, chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những đơn vị sau

: