LIÊN HOAN NHẠC MỚI HÀ NỘI 2013

TT
Tên chương trình
Thể loại
Ngày
Giờ
Địa điểm biểu diễn
1

Ai Đem Con Nhện Giăng Mùng
Kim Ngọc – Việt Nam

Âm nhạc, Sân khấu, Video Trình diễn tương tác
30/11 Thứ 7
8:00 PM
Nhà hát Chèo Hà Nội - 15 Nguyễn Đình Chiểu