30/11/2013

AI ĐEM CON NHỆN GIĂNG MÙNG

Thời gian: 20h00 – Thứ 7, 30/11/2013

Địa điểm : Nhà Hát Chèo Hà Nội, 15 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Tác phẩm âm nhạc-nhà hát (Music Theatre). Cùng với các hình ảnh video và các phương tiện thị giác khác như ánh sáng, tạo hình sân khấu, chuyển động hình thể, liên kết và tương tác không gian, tác phẩm này được Kim Ngọc sáng tác và tự trình diễn năm 2007. Ra mắt tại Hà Nội, tác phẩm sau đó đã từng được biểu diễn tại nhiều sân khấu chuyên nghiệp thế giới. Tạp chí Visiting Art cho rằng đó là một loại sân khấu ẩn dụ (figurative – theatre). Họ viết: “Từ bỏ văn bản viết  để chọn những cách giao lưu mới với công chúng, tác phẩm của Kim Ngọc hứa hẹn một tầm nhìn có tính chất khai phá cho sân khấu đương đại Việt Nam.’’

“Ai đem con nhện giăng mùng”, một câu ca cổ có trong nhiều loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam. Vừa là một câu hỏi, vừa là một câu cảm thán – với Kim Ngọc, nó khơi nguồn những suy nghĩ bất ổn nhất liên quan đến người phụ nữ. Như một sợi dây, nó liên kết họ trong một hành trình từ quá khứ của cha ông tới hiện tại.

Sáng tác, đạo diễn, trình diễn: Kim Ngọc

Tác phẩm có sử dụng các hình ảnh video của Brian Ring